Make your own free website on Tripod.com

 15.  איכות הסביבה

הגאולה היא גאולת הכל וגילוי האמת. אני רוצה להאמין כי האמת תהיה נר למראשותינו- כך אני רואה את מדינת הגאולה, ולכן יש לצפות כי הציבור יתייחס לכל הערכים באופן הרציני ביותר.  איכות הסביבה זה איכות החיים שלנו, נושא זה מצריך לימוד והבנה וראוי להתייחסות רצינית כמו לעניינים שברומו של עולם. חיי ההפקרות בו אנו חיים כיום לא יכולים להמשך הרבה זמן.  או שנפעל למען תיקון העולם או שנמתין כשה לטבח ללא יכולת להשפיע. וכאן אני בא עם המוטיבציה שלי להביא את כל מי שניתן למודעות על ערך החיים ועל הדרך לממש כהלכה את ערך החיים. על האדם לכבד ולירא את השם וגם זה מוטיבציה להעריך את הבריאה בכך שלא נפעל לקלקל אותה. יותר מזה, ישנו קשר ישיר בין רמת האינטליגנציה והמידה המוסרית אצל הפרט והכלל לבין מצב איכות הסביבה. שימור איכות הסביבה שווה בחשיבותה לדידי לשמירת שבת שהרי שניהם עוסקים בדיני נפשות. בעניין שמירת השבת דנו בפרקים הקודמים ואילו בעניין שמירת איכות הסביבה נדון בפרק זה. תורתנו תורת חיים היא, זאת מטרת המצוות וזו מטרת שימור הסביבה. התורה מתייחסת לנושא זה בהקשר לכיבוש וההתנחלות בארץ ישראל, "כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפסה לא תשחית את עצה לנדוח עליה גרזן כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור" (דברים כ' יט). כל אלו מחזקים את עמדתי כי עלינו להקפיד באדיקות מרובה על איכות הסביבה ובריאותינו שהם דיני נפשות ממש.

 

האם אנו מקפידים על "ונשמרתם לנפשותיכם מאוד"? האם אנו נקיים מזלזול בבריאותנו ובבריאות הציבור? אני לא יכול לחתום על ניקיון כפינו כאשר אנו מזהמים, נושמים אויר מזוהם, אוכלים אוכל מורעל (בחומרי שימור וצבע) ועוד כהנה וכהנה. אבדן הדרך הנו כה חמור עד כי גם הרפואה האמורה להציל ולרפא- אחראית להתדרדרות הרבה ברמת בריאות הציבור. המערכת הרפואית מעדיפה שיטות טיפול מיותרות (בהרבה מקרים), מלעיטה את ציבור החולים והבריאים בתרופות ללא צורך ובמינונים גבוהים ויש בהחלט עוד נושאים רבים אחרים הדורשים התייחסות בתחום בריאות הציבור. אני רואה את חוסר המודעות לאיכות הסביבה כבעיה חברתית שאינה מנותקת מן הגאולה ולמעשה פתרונה תלוי מאוד בהצלחת הגאולה. לצורך כך אני מייחד פרק מיוחד- מתומצת אמנם, כדי להגביר את המודעות לנושא, ולכל המעונין בפרטים נוספים על החשיבות והדרך לפתרון מעבר למובא כאן, אין לי אלא להפנותו לספרות המקצועית בנושאים אלה.

 

אני מצפה כי עוד בשלב ראשון של הגאולה, כאשר הכוח והסמכות תהיינה בידיים המתאימות, ינקטו בפעולות מיידיות ודחופות כדי למנוע המשך התדרדרות המצב בתחום איכות הסביבה. נתחיל לתקן בארצנו ונמשיך בכל מקום אחר בעולם בו תידרש התערבות חיצונית. מאחר והשפעת הזיהום הסביבתי היא גלובלית, יש לדעתי צורך וחובה בהתערבות אקטיבית בנעשה בשאר ארצות העולם, כולל מדינות עניות שמחמת חוסר ידע ומחסור במשאבים, מרשים לעצמם להכרית את החי והצומח בארצם ובעולם ללא חשבון. המגמה הגלובלית צריכה להיות צמצום השימוש במקורות אנרגיה מתכלים (דלקים נוזליים, עץ ופחם) ומעבר לשימוש במקורות אנרגיה בלתי מתכלים כגון מפעלים הידרו אלקטריים, מקורות גיאותרמיים אנרגיה סולרית לחימום ואנרגיה סולרית לחשמל.

 

מיחזור

מיחזור תהיה מילת המפתח לכלכלת העתיד. והשיטה לטפל במה שמכונה כיום "זבל". כמו שמחפשים היום דרכים להוזיל עלויות ייצור, כך יש לפתח טכנולוגיות המתאימות למיחזור התוצרת התעשייתית לאחר השימוש. כמובן שהמחקר והפיתוח לכך צריכים להיות בעידוד הממשלה אולם גם על פי תקנות המחייבות את היצרנים והיבואנים. טועים אלו העושים שיקולים כלכליים כאשר דנים בנושא כדאיות המיחזור. אמנם המיחזור הנו תהליך לא זול, אולם לטווח הארוך אין תחליף למיחזור בעיקר בגלל שמירת הטבע ואיכות החיים. רצוי לשים ברשימת המיחזור הכל- בקבוקי זכוכית ופלסטיק, מתכות ואלקטרוניקה, ניירות וקרטונים. בנוסף, הזבל לאחר איסופו יעבור מיחזור נוסף אולם הפעם באמצעים ממוכנים. על המדינה לממן את האיסוף ולסבסד את המיחזור. בנוסף צריכה המדינה לפתוח מפעלי מיחזור וכן מו"פ של מיחזור וזאת על מנת להחזיר לשימוש פסולת בניין וכן פסולת מתעשיות הכימיה והמתכת.

כל מפעל, בכל תחום תעשייתי, לא יקבל אישור לפעול בלי שפתר קודם כל את בעיית הטיפול בפסולת. זה כולל תוכנית לטיפול בשפכים והורדת כמות המזהמים למינימום ע"י טיפול בשפכים בתוך המפעל. בניגוד למצב כיום בו אולי יש חוק אולם אין מי שמפקח על החוק, לפקוח על נושא זה יוקצו כמובן משאבים מתאימים. רק בשלב האחרון תפונה הפסולת לגורם מחוץ למפעל לטיפול אחרון.   

  

פתרונות

להלן דרכים בתחום המקומי המאפשרות פתרון כוללני: הסברה בקרב התלמידים, בתחום איכות הסביבה כחלק מלימודי כימיה ביולוגיה וחברה. השקעה ממשלתית ישירה בתחום פיתוח מקורות אנרגיה אלטרנטיביים עם רמת זיהום אפס. מתן סובסידיות לכלי רכב המונעים במנועים נקיים יחד עם הורדת כלי רכב מזהמים מן הכבישים. מציאת פתרון ביולוגי להדברת מזיקים, וגם זה בהשקעה ממשלתית. עידוד תעשיית המזון בהימנעות משימוש בחומרי שימור וצבעי מאכל המוכרים כמזיקים לבריאות ושיפור איכות המים. איסור שימוש בחומרים אנטיביוטיים במשק החי. הקמת מערכת אכיפה יעילה למלחמה נגד עברייני זיהום הסביבה האחראים למפגעים כמו: מזבלות, אתרי שפיכת זבל, פסולת רפואית ופסולת תעשייתית, כאשר  על העבריינים יוטלו עונשים קשים וגם מנהלי חברות יישאו באחריות אישית על כל עבירה בתחום. הקמת וועדה מקצועית שתגדיר את התחומים של המותר והאסור בנושא שימוש בתרופות, תדאג להעביר השתלמויות שנתיות לרופאים בנושאים אלו ויעבירו לרופאים את החידושים הרלוונטיים בתחומי ההתמחויות של הרופאים. הוועדה גם תעקוב מקרוב אחר מילוי המלצות הוועדה בבתי החולים השונים. הוועדה תנסח הנחיות יותר מחייבות לגבי השימוש במכשירי קרינה רפואיים והאמצעים אותם יש לנקוט כדי להפחית את החשיפה לקרינה מייננת למינימום ההכרחי, לחולים ולעובדים כאחד, וכן הורדת מפגעי רעש למינימום ההכרחי: זה מחייב הקפדה על החוק האוסר שימוש בצופר אלא למטרות הצלת חיים, איסור השימוש באזעקות ברכבים ובבתי עסק, אלא יחוברו אלחוטית ישר למוקד השירות, הגבלת עצמת הרעש באירועים לערך סביל. נושאים אלו הובאו כאן על קצה המזלג אולם הם מפורטים בספרות המקצועית בצורה ברורה עד כדי פחד מול המציאות האמיתית.

 

 צריך שלפחות בנושא זה תהיה הסכמה כללית בקרב כולם- ללא קשר לאמונתם וקרבתם הפוליטית. אולם מצד שני אני לא חי באשליות ולא מצפה כי כולם יבינו את חומרת המצב ויסכימו עם חוקים דרקוניים משהו הבאים כדי לתקן מה שעוד אפשר לתקן. לכן גם אם לא כולם יבינו ויקבלו בהסכמה דרישה לשינוי אורחות החיים את החוקים יש לחוקק ואת השינויים יש לבצע גם במחיר של פגיעה באורח החיים של הציבור. מדינת ישראל או מדינת היהודים צריכה לקחת את תפקיד ההובלה העולמית במלחמה למען שיפור תוחלת ואיכות החיים. לזאת עם ישראל נועד. המשמעות של הפצת האמונה בשם מכילה בתוכה גם את דרכו של השם. אנו נהייה מוכנים להשקיע משאבים רבים (בעיקר הון אנושי) למען שיפור איכות הסביבה בארץ ובעולם. ניצור סטנדרד חדש לחיים בחברה המתועשת המאפשר סינתזה בין הקדמה התעשייתית וחידושי המדע יחד עם השיפור באיכות חיינו. המעבר לאמצעי תחבורה המופעלים בחשמל, במנועים "ירוקים" המבוססים על תאי דלק ומימן וכן מנועים משולבים חשמל עם טורבינת כוח חסכונית הנו נושא שכולם מצפים לקראתו אולם מעטות הם הממשלות המוכנות גם להשקיע משאבים לשם קידומו. מטרה זאת קדושה מאוד מבחינתי ולדעתי יש לעשות הכל כדי לקדם את הטכנולוגיה הדרושה לכך ובמקביל להגיע להסכמה בי"ל בנושא תקנים משותפים מחייבים בתחום איכות הסביבה. השפעה גלובלית יש לתחבורה ותעשיה מזהמת וכן לתחנות כוח מזהמות המסוגלות להשפיע גם על אזורים הנמצאים במרחקים של אלפי ק"מ ממקור הזיהום. זה מחייב אותנו בהיערכות בי"ל בכוחות משותפים כדי למצוא מקורות אנרגיה חלופיים ונקיים. גם אם המחיר יהיה גבוה יותר ממחיר הנפט. הרי המחיר האמיתי של הנפט ונגזרותיו יקר עשרות מונים מהמחיר הנדרש לעלותו אל  פני הקרקע. זה כולל את המחיר של כל תוצאות ההרס האקלימיות הנובעות מחימום כדור הארץ. על המדינה להקים חוות אנרגיה סולרית מסוגים שונים בהם בריכות, מראות ממרכזות ותאי שמש. טכנולוגיות נוספות שכבר הוכחה יעילותן הן חוות של תחנות רוח ומתקנים לניצור אנרגית גלי הים. מתקנים אחרים הפועלים על בסיס גאות ושפל אינם יעילים באזורינו. על המדינה לתרום את הידע שנצבר למדינות אחרות ללא תשלום או בתשלום מסובסד, כיוון שהאינטרס לשמירת איכות הסביבה הוא משותף לכולם וגבולות מדיניים אינם לעניין במקרה זה. שיתוף פעולה בי"ל הנו חיוני לשם קידום עניין המאמץ הבין לאומי בפיתוח כור ההיתוך הגרעיני שיהיה כנראה מקור האנרגיה של העתיד.

 

בתקופת הגאולה, יושם סוף לאנרכיה הקיימת בתחום התוספים למזון. חברות יצטרכו ליטול אחריות על תוצאות השימוש בחומרים המזיקים לבריאות ולא ימשך עוד הזלזול באינטליגנציה של הציבור. החברות יתבקשו למצוא פתרונות חלופיים- חלקן אמנם יקרות יותר, אשר יספקו פתרון לבעיית השימוש בחומרי שימור וכד' במזון. אני טוען ששיקולים תקציביים הנם שוליים ביחס לתועלת שתצמח לנו משיפור איכות הסביבה. יש לפקח באופן הדוק על החקלאים אשר בבורותם גורמים נזקים בל ישוערו לבריאותנו וזאת בשימוש לא מבוקר בחומרי הדברה, במקביל יש לספק לחקלאות אמצעי הדברה אלטרנטיביים ולפעול במסע חינוכי כדי להפנים את הנושא בקרב החקלאים. באחריות המדינה גם לספק את המידע על הימצאות רעלים במזון לכל סוגיו.

 

גם ההפקרות בנושא הטיפול במי השתייה תפסק, והרשויות יתנו לנושא קדימות. הכל עניין של חינוך והדרכה. חינוך לערכים כמו לכבד את הזולת ולימוד טכנולוגיה שתתן את הכלים המינימליים כדי להבין ולהתמודד במה שמתרחש סביבך. אני בטוח שהמצב היה יכול להיות טוב יותר כיום אם הרשויות והפקידים היו מאמצים את שני התנאים הנ"ל. לקיחת אחריות יהיה מן הסתם ערך אותו ילמדו בבתי הספר יחד עם ערכים אחרים כמו מתן כבוד לזולת והתרחקות מדבר שקר. בזמן הגאולה המדינה תציג טיפול אחראי ותספק לאזרחיה מים נקיים ולא תסתתר מאחורי תקנים ותקנות והתעלמויות. האחריות על מי הקולחים ומערכת הביוב היא על המדינה ולא בידי אנשים פרטיים, ואלו הדורסים ברגל רמה את תקנות איכות הסביבה- אינם נותנים את הדין על מעשיהם. הרשות לאיכות הסביבה תהיה עם שיניים ותפעל בכל התחומים כולל חקלאות, ביוב, זיהום במזון וזיהום האוויר. מוסדות ואנשי ציבור יובאו למשפט מהיר ויוענשו אם ימצאו אחראים לפגיעות בסביבה. לא נשמע עוד על ישובים ומועצות שיזרימו שפכים אל היישובים השכנים ושטחי ציבור. הרשות תהיה אחראית לתכנון כולל של מערכת המים והביוב בכל רחבי המדינה.

 

העישון הוא עוד נושא הקשור לאיכות הסביבה. הציבור לא מעריך נכונה את הנזק לכולם הנגרם מהעישון נוטה להתעלם מהפגיעה העצמית למוות של המעשנים הכבדים, בהנחה המוטעית כי זו זכותם הבלעדית להחליט מה יעשו לגופם. לתפיסה זאת אין מקום וזכות קיום! למדינה החובה לשמור על חיי אזרחיה ולכן גם הזכות להתערב באופן פעיל כדי למנוע מאנשים לפגוע בעצמם בכל דרך שהיא. המדינה תפעל כמובן בדרך חינוכית לצמצם את העישון, אולם במקביל תפעל בדרך רפואית אצל המכורים לעישון אשר יהיו תחת השגחה רפואית. אין הבדל מבחינת התייחסות השלטון לעישון טבק או מריחואנה או שאר סמים קלים. לכולם יהיה אותו מעמד, והטיפול המניעתי יהיה זהה. הטיפול למכורים לסמים קשים יהיה הדוק יותר בשילוב בתי חולים. אני בעד שהמדינה תספק את הסם/ סיגריות לאותם חולים במסגרת הביטוח הרפואי.

 

אם המדינה הייתה באמת מעמידה את ערך החיים במקום הראשון מבחינת סדר הקדימויות, הייתה מקדמת באופן אגרסיבי את איכות הסביבה ואיכות החיים, וכן תחומים נוספים כגון: בטיחות בכבישים איכות הרפואה חינוך ועוד. ההשקעה התקציבית הנדרשת בתחום איכות הסביבה היא כדאית עשרות מונים בהשוואה לתחומים אחרים ולכן אסור לבחון אותה בעיניים כלכליות. את המהפך בתפיסת האקולוגיה כמשימה לאומית, צריכה להנהיג צמרת השלטון ועל עובדי הציבור להוות דוגמא למופת. מצב זה מחזק את הצורך הדחוף בשינוי רדיקלי של שיטת הממשל ושל האווירה המוסרית בחברה בכלל. שינוי רדיקלי בתפיסת החיים של צמרת הממסד תהווה דוגמא חיובית גם כלפי שאר הציבור ומשרתי הציבור. על עובד ציבור להיות מספיק אחראי כדי להבחין בזמן אם נעשית פגיעה בסביבה, גם אם לא בתחום אחריותו, ואז לזעוק ולהתריע אם יש צורך. אם את עבודתם יעשו מתוך תחושה של שליחות לאומית, יוכלו לעמוד מול הציבור במצפון נקי. אני מציין זאת בכאב רב מאחר ויודע אני איזה מאבקים צריכים המשוגעים לדבר להיאבק כנגד פקידות אדישה וחסרת מעוף במקרה הטוב, או משתפת פעולה עם גורמים בעלי עניין במקרה הפחות טוב. נושא מחזור הפסולת הנו דוגמא לחוסר מעש של המון גופים המטפלים בנושא והוא בעל חשיבות קיומית עבורנו. בגלל מחדלי העבר, חדרו וחודרים רעלים אל מי התהום שלנו ולהם פוטנציאל סיכון לעשרות שנים לכל האוכלוסייה, נושא זה ידרוש הגברת המודעות של הציבור שאם יזעק זעקה מרה כיום אולי יוכל להפעיל את הממסד שיעשה כדי להציל את חיי בניו לעתיד לבא. כדי לתת תוקף לכוונות הטובות המתוארות במאמר זה, השמירה על איכות הסביבה תימצא  בידי גוף פיקוח אשר יהיו לו כלים טכניים כדי לנטר את זיהום הסביבה וכן כלים משפטיים כדי לאכוף את החוק ולנקוט באמצעי ענישה. בהזדמנות זאת אני קורא לכל מדינות העולם להפסיק לכרות יערות כאשר מוצרי עץ לתעשייה יוחלפו במוצרים אחרים או בעץ שניטע במיוחד לצורך תעשייתי.

 

לסיכום הפרק והחיבור כולו, ובלי קשר לחובתנו המיוחדת לפעול בימי הגאולה, לנושא איכות חיינו פוטנציאל חשוב לכל זמן ולכל מקום ויש להתאחד עוד היום ולנסח מעין אמנה חברתית המוסכמת על הכל כי הממשלות ייקחו בחשבון את כל ההיבטים הלאומיים בנושא איכות הסביבה וישקיעו במניעת פגיעה לדורות באיכות חיינו. יש למנוע חדירת רעלים לשרשרת המזון שלנו ולמי התהום. על המדינה למצוא מקורות לאנרגיה חלופית כדי להפסיק את זיהום האוויר ע"י התחבורה, המפעלים ותחנות הכוח. יש להביא את נושא איכות החיים והסביבה לראש סדר היום הגלובלי, וללמוד וללמד נושא זה היטב. השמירה על איכות הסביבה מייצגת נאמנה גם את רצוננו האמיתי ללכת בדרכי השם ולשמור על חוקיו כדי שנוכל לעבדו לאורך ימים ובשמחה. אלה ואלה מביאים אותנו לחיים ארוכים של מצוות ועבודת השם, אלה ואלה מוכיחים את קידוש החיים ומכאן גם את מידת הכבוד אתו אנו נותנים לבוראנו.

עמוד ראשון