Make your own free website on Tripod.com

 

5-4. אכיפת החוק 

האם במדינת הגאולה יהיה בכלל צורך במשטרה? האם תהיה עבריינות? או מן הסתם כולם יהיו צדיקים שלמים. תשובה לכך אין, ומאחר ובתוך עמי אני יושב, אני מניח כי הפשיעה מן הסתם לא תתנדף, ולכן יש לפעול על פי תוכנית עבודה הלוקחת בחשבון כל אפשרות. כאשר המדובר בשמירת חוק וסדר, יש לנהוג על פי "ייקוב הדין את ההר" (להבדיל ממערכת המשפט שלה מותר להיות סלחנית). אסור בשום פנים ואופן להתעלם מהפרת חוק מאחר וזה תקדים הרסני הפוגע באושיות החברה ושובר את הבסיס על פיה מושתתת החברה- מערכת חוקים מוסכמת. זה נכון עוד יותר כאשר מדובר במדינת הגאולה שהיא אמורה להציג את המערכת השלטונית האולטימטיבית.

 

אין זה אומר כי נצטרך לאכוף את החוק באמצעות מדינת משטרה, ההפך הוא הנכון. החינוך והדוגמא האישית היא שתעשה את המפנה המוסרי הערכי. אולם אם ישנם אלו שאינם משלימים עם ערכיה וחוקיה, על החברה לדעת כיצד להתגונן מפניהם. הכלים יהיו המשטרה, וועדות החקירה ושירות הביטחון (אם כי אישית הייתי מעדיף לצמצם את סמכויות גוף זה ולהעבירו למשטרה הכחולה). המשטרה תידרש קודם כל להוות דוגמא ומופת לאזרחות טובה בזכות עצמה ורק אחר כך לפעול כאנשי חוק ושלטון. מתפקידי המשטרה: שמירת הסדר הציבורי, פיקוח תנועה, אבטחת אישים ומוסדות, הוצאה לפועל של מדיניות הממשלה והחלטות בתי המשפט. כל אלו יבוצעו על פי הגדרת סמכויות ברורה עליה יש להקפיד. המלחמה בפשיעה מחייבת אמנם שוטרים חדורי מוטיבציה והערכה ציבורית, אולם אסור שיהיו השוטרים מרירים ונקמניים. לשוטר יהיו סמכויות מעצר מוגבלות (24 שעות), יחד עם שיקול דעת רחב בפעולותיו. סמכויותיו הם: הצגת מסמכים, ביצוע חיפוש (ללא צו שופט) ומעצר. חובותיו: לשאת תג זיהוי, להימנע מהפעלת כוח מעבר לנדרש לשם מניעת פשע, לשמור על מידת הצדק והמוסר, חובת נאמנות. חשוב מאוד לקבוע את הגבול בין המותר והאסור ביחסי הגומלין בין (נציגי) החוק והאזרח. במיוחד בכל הקשור למקרים בהם קיימות נקודות חיכוך כגון בהפגנות, השלטת סדר ומעצרים. איפוק ושיקול דעת הם תמיד תכונות מבורכות.

 

לכל אזרח שמורה הזכות להפגין כל עוד אינו פוגע בסדר הציבורי. אולם אם עוברים את הגבול הסביר תפסק הסבלנות. במקרים קיצוניים כאשר הפגנה יוצאת מכלל שליטה והופכת להתפרעות של אספסוף, יהיה מותר להפעיל את כל האמצעים כדי להחזיר את הסדר למקומו כולל גז ושימוש בנשק חם וזאת ללא קשר לזהות המפגינים או למטרת ההפגנה. ולהבדיל, אם מדובר בהתפרעות אדם בודד או אנשים שאינם מסכנים את שלום הציבור ורכושו אזי יש לפעול בסבלנות מירבית.

 

המדיניות כלפי החזקת נשק פרטי תהיה מחמירה. רשיונות יחולקו במשורה רק על פי הצורך המיידי. נגמר הצורך-יבוטל הרשיון. תנאי לרשיון הוא מידת כשרותו של בעל הרשיון, שמירה בכספת בה ימצא הנשק כאשר אינו בשימוש וצורך אמיתי לכלי נשק. הסיבה להחמרה בנושא הנשק ברורה, יש יותר נפגעים משימוש לא נכון בכלי הירייה. גם מתיישבים באזורים מסוכנים (אם יהיו כאלו) לא יצאו מן הכלל, קודם כל כי זאת תהיה מדינת חוק, ועל הגנה בפני מחבלים מופקד רק הצבא.

 

עצור ישוחרר לאחר 24 שעות. המשך המעצר אפשרי לאחר אישור שופט מחוזי. ניתן להאריך את המעצר בשבעה ימים כל פעם או עד לסיום ההליכים לאחר שהוגש כתב אישום. שוטר שהתנהגותו אלימה וגסה לא יוכל לשרת בתפקידו. מפקדו של השוטר יועבר אף הוא מתפקידו אם לא ינקוט באמצעים. כל שוטר כחלק מהכשרתו יעבור גם מסלול חינוך בתחום המגע עם אוכלוסייה אזרחית על מנת להפוך את השוטר למדריך ואח בוגר שסמכותו תהיה נטועה בתודעת האזרח. לכן כדי להעלות את קרנה של המשטרה יש להעניק גם שכר הולם בהתאם ויעלה את איכות המתגייסים. יחד עם העלאת רמת המתגייסים ושיפור ההכשרה, יש להרחיב את הפיקוח על פעולות המשטרה ע"י הקמת צוותי חקירה פנימיים (של משרד המשטרה). צוותים אלו יוקמו מאנשי משטרה לשעבר (בעלי ותק של חמש שנים ובכל דרגה) שיקבלו לצורך העניין הכשרה וסמכות של צוותי חקירה משפטיים. בראש הצוות יעמוד חוקר (אזרח) משפטן. תפקידם יהיה לחקור חשדות ותלונות הציבור לעבירות משמעת ועבירות פליליות מצד המשטרה, פעולתם תהיה מקצועית יותר וכנראה הוגנת יותר לאור הרקע המשטרתי של החוקרים. צוותי חקירה אלו ישרתו תחת המפקח על צוותי החקירה כמו שאר צוותי החקירה.

  

משטרת התנועה

רפורמה תהיה גם בנושא משטרת התנועה. יש לשנות את הגישה ובמקום לראות בנהג אויב פוטנציאלי, יש לעזור לנהגים ולפתור את בעיות התנועה בגישה חיובית. במדינה כיום מאמינים משום מה כי הטלת מורא על ציבור הנהגים תמנע תאונות דרכים, ההפך הוא הנכון ונהגים היסטריים גורמים ליותר תאונות. את המאמצים העיקריים במלחמה בתאונות הדרכים יש להפנות בלימוד הנהגים נהיגה מעשית ובשיפור מערכת התחבורה והכבישים בארץ (ראה פרק בנושא התחבורה). האכיפה תהיה מול נהגים הנוהגים בצורה מסוכנת, להבדיל מנהגים הנוסעים פשוט מהר. נהיגה בשיכרות או נהיגה מופרעת יורדו מהכבישים. המשימה העיקרית תהיה למנוע מפגעי בטיחות אנושיים או מפגעי בטיחות אובייקטיבים על הכביש, להסיר מכשולים ולדאוג לזרימת התנועה. במקום מארבים ומכמונות מהירות יפעילו מטוסים ומצלמות טלוויזיה בצמתים ובכבישים מסוכנים. רכב שנצפה בנהיגה מסוכנת יצולם ויורד מהכביש. הנהג העבריין יוענש בהתאם וישלח להשתלמות בנהיגה.

Next