גורל היהודים הנעלמים בארגנטינה

הישיבה החמישים של הכנסת השש-עשרה יום שני, כ"ח בתמוז התשס"ג (28 ביולי 2003)

אריה אלדד (האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו):
אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כשבאו הפליטים הראשונים מאירופה להנהלת הסוכנות היהודית בארץ ישראל - 1943, כמדומני - וסיפרו מה קורה באירופה, השתררה דממת מוות סביב השולחן, וראשי הסוכנות היהודית, שהחווירו, מלמלו: "לא ידענו, לא ידענו". וקם אחד, שלמה זלמן רובשוב - לימים נשיא מדינת ישראל - ודפק על השולחן וצעק: "מי הרשה לנו לא לדעת?"
קו ישר עובר משתיקת הסוכנות היהודית בארץ-ישראל בימי ההשמדה להתעלמות בממשלת ישראל מגורל אחינו בארגנטינה; התעלמות מהגורל המשותף, התחשבנויות קטנות - מה כדאי לעשות, אז לא היה כדאי להרגיז את בריטניה, אחר כך לא היה כדאי להרגיז את ממשלת ארגנטינה, כדי לא לפגוע ביחסים אתה או בעסקות הנשק שלנו אתה - התחשבנויות של פקידונים, במקום ראייה ממלכתית של קברניטים האחראים לגורל משותף. גם היום, חברי חברי הכנסת, שיקולים קטנים מונעים ממדינת ישראל להגן על חיי היהודים בעולם ועל כבודם ולהילחם מלחמת חורמה באנטישמיות, גם כשהיא מרימה ראש בבריטניה, ולהחרים את השוקולד הבלגי, כי בלגיה מקיימת בריש גלי תעמולת שטנה אנטי-ישראלית ואנטי-יהודית, ולהוקיע את צרפת על חילול בתי-עלמין ובתי-כנסת, כדי שתדע כל מדינה בעולם כי גורל אחד לנו, ומדינת ישראל היא מדינתו של העם היהודי, והיא תילחם עבור כל יהודי בעולם.
וגם עם ממשלת ארצות-הברית הגיעה העת לדבר משפטים, ולא לרוץ אליהם השכם וערב כדי לקבל תכתיבים מהם על גורל חיינו בארץ הזאת, וצריך לסרב גם לקבל את פני הנציב העליון קרצר עד אשר ישוחרר פולארד; ליצור משבר נוראי, לא לקבל כסף, לא לקבל תמיכה אחרת, לספוג גינויים, להיות מוכנים לחיות בצרה אמיתית עד אשר ישוחרר פולארד, כדי שידע כל העולם כי ישראל ערבים זה לזה - בייחוד כאשר שליח ציבור יצא מאתנו. גם אם יצא כמרגל ואנו ערבים לגורלו, גם במחיר כבד עבורנו.
אנו מצפים מכל יהודי בעולם להזדעק לעזרתנו ולהציל אותנו, אם, חלילה, יהיה קיומנו בסכנה. זכאים יהודי כל העולם לדעת כי מדינת ישראל תיחלץ לעזרתם כשהם בסכנה, וראוי שנלמד מהחרפה הזאת, של מה שהיה בארגנטינה, שתהיה החרפה הזאת הפעם האחרונה שמדינת ישראל הפקירה יהודים.
אני מצטרף להצעתו של חבר הכנסת שריד לדרוש את הסגרתם של כל אלה שיש בידינו עדויות לגבי פשעים שביצעו כנגד יהודים בארגנטינה.