שרותי משרד/הצעות חוק/ 13674203

 

הכנסת השש-עשרה

 

 

גלעד ארדן

הצעת חוק של חברי הכנסת:

אריה אלדד

 

אורי יהודה אריאל

 

אהוד יתום

 

גילה פינקלשטיין

 

                                                            פ/1116

 

 

 

הצעת חוק יונתן פולארד התשס"ג 2003

 

 

כל הסכם מדיני שיחתם בערבות ובתיווך ממשלת ארה"ב לא יכנס לתוקף אלא אם כן כחלק מההסכם יקבע שחרורו המיידי של האסיר יונתן פולארד מכלאו שבארצות הברית.

 

1.

הסכם מדיני

 

דברי הסבר

 

 

לאור העובדה שממשלת ארה"ב לוקחת חלק מרכזי בניסוחו של הסדר מדיני בין מדינת ישראל למדינות ערב והיות ויונתן פולארד נמק בכלא האמריקאי בעקבות פעילותו למען האינטרסים של מדינת ישראל, על הכנסת באמצעות הצעת חוק זו להתנות כי כל החלטה של ממשלת ישראל לתמוך בהסדר מדיני  בתיווך ובערבות הממשל האמריקאי תותנה בכך שההסדר יכלול סעיף הקובע את שחרורו של האסיר יונתן  פולארד  מכלאו שבארצות הברית.

 

 

 

 

 

---------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בתמוז התשס"ג - 7.7.2003